1.9 Activitatea legată de achiziții (de bunuri și servicii) din cadrul companiei

Procesul de achiziții are ca obiectiv obținerea unui avantaj competitiv pentru companie într-un proces de achiziție transparent și corect, caracterizat de bună credință cu toți furnizorii potențiali atât în faza precontractuală cât și în cea contractuală.

Angajații implicați în activitatea de achiziții (de bunuri și servicii), respectiv în negocierea, inițierea și încheierea contractelor de achiziții cu furnizori ai companiei au obligația de a respecta procedurile de achiziție în vigoare. Acestea trebuie să includă criterii obiective de selecție a furnizorilor ce pot fi dovedite printr-o documentație adecvată.

În cazul în care un furnizor acționează în relația cu compania într-un mod ce nu corespunde principiilor prezentului Code conduită, compania poate lua orice măsură necesară, inclusiv refuzul de a mai colabora cu respectivul furnizor în viitor.

În procesul de achiziții, compania se ghidează după următoarele principii:

  • Evitarea, pe cat posibil, a dependenței companiei de un singur furnizor;

  • Evitarea exercitării oricărei presiuni asupra unui furnizor cu scopul acceptării de către acesta a condițiilor contractuale avantajoase pentru companie;

  • Evitarea exercitării oricărei influențe asupra unui furnizor cu promisiunea posibilității încheierii unui contract în viitor;

  • Evitarea încheierii unor contracte pe termen lung care presupun reînnoiri periodice (pe termen scurt) ce implică revizuiri ale prețurilor în avantajul companiei prin exercitarea unor presiuni de orice fel din partea angajaților companiei;

  • Evitarea pe cât posibil a unor relații de dependență cu furnizori care au un singur client principal: compania – astfel încât să fie minimizat riscul companiei de a amâna, anula sau a se afla în imposibilitatea achiziționării produsului sau serviciului solicitat; totodată, se poate evita astfel riscul influențării angajaților companiei prin mijloace ilegale de a primi beneficii, avantaje etc. din partea unui furnizor; păstrarea documentelor care au stat la baza negocierilor contractelor (analiza ofertelor furnizorilor pe baza principiilor de competitivitate, estimatele de cost primite, criteriile de atribuire a contractelor, contractele încheiate și dovada prestării serviciilor de către acești furnizori).

Codul de conduită Prisum

RESPECT PENTRU OAMENI

AFACERI CORECTE ȘI LEGALE

MARKETING RESPONSABIL