Reacții adverse

Raportarea Evenimentelor Adverse sau a Reacţiilor Adverse privind medicamentele CSL Behring

Pentru a raporta către PRISUM International Trading Co. SRL, unicul distribuitor si reprezentant CSL Behring pe teritoriul Romaniei, un eveniment/ reacție advers/ă și/sau o situație specială de siguranță la un medicament, vă rugăm să descărcați și să completați  fișa pentru raportarea spontană a reacțiilor adverse la medicamente (în cazul în care sunteți un profesionist în domeniul sănătății) sau, în cazul în care sunteți un consumator, să transmiteți către adresa de e-mail roregaff@prisum.ro următoarele informații:

  • Datele de identificare ale consumatorului care a suferit evenimentul advers (inițiale, vârsta, sex, data nașterii).
  • Informații despre medicamentul CSL Behring implicat (denumire comercială, motivul (indicația) pentru care a fost administrat, data începerii admnistrării/data încheierii administrării sau durata aproximativă a tratamentului).
  • Informații despre evenimentul advers (descrierea evenimentului și evoluția/rezultatul acestuia).
  • Datele de contact ale dumneavoastră în calitate de raportor al cazului.

Fișa completată poate fi transmisă către PRISUM International Trading Co. SRL via e-mail  roregaff@prisum.ro, printr-un reprezentant PRISUM sau prin curier (se va specifica: cu plata la destinatar) la următoarea adresă:

PRISUM International Trading Co. SRL
Strada Agatha Bârsescu, nr. 15B, sector 3, București, cod poștal 031481
Tel.: 021 322 0118 / 021 322 0171

Puteți să raportați de asemenea un eveniment/ reacție advers/ă și/sau o situație spercială de siguranță referitoare la un medicament CSL Behring către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM). Pentru detalii referitoare la raportarea de evenimente/reacții adverse, vizitați site-ul ANMDM.

Declarație cu privire la protecția datelor cu caracter personal

*Prin completarea datelor dumneavoastră personale pe acest site confirmați faptul că ați fost informat(ă) cu privire la colectarea, prelucrarea, stocarea și transferul în străinătate al Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și că sunteți de acord ca aceste Date cu Caracter Personal să fie prelucrate și utilizate în limitele specificate.

Vă informăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, dumneavoastră beneficiați de dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a vă adresa justiției.

De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți oricând prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată, catre societatea noastră, la sediul PRISUM International Trading Co. SRL, Strada Agatha Bârsescu, nr. 15B, sector 3, București, cod poștal 031481.

PRISUM International Trading Co. SRL va administra în condiții de confidențialitate și siguranță datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le furnizați. Aceste date sunt destinate utilizării de către PRISUM International Trading Co. SRL și CSL Behring, în acest scop datele urmând a fi transferate în străinătate.