1.1 Standarde și practici generale

Compania își tratează toți angajații cu respect, corectitudine, onestitate și demnitate.

Apreciem că fiecare angajat este și gândește diferit, contribuind astfel la diversitatea opiniilor înspre găsirea unor soluții pentru fiecare problemă. Încercăm să creăm și să oferim un mediu de lucru plăcut în care fiecare angajat să aibă ocazia de a fi ascultat și apreciat pentru valoarea pe care o poate aduce companiei.

Compania se angajează să respecte în toate acțiunile sale legile din România. 

Nimeni nu este mai presus de lege.

Astfel, angajații companiei trebuie să evite activități care ar implica sau ar duce la implicarea companiei sau a personalului acesteia în orice fel de acțiuni de natură ilegală. În acest sens, toți angajații companiei au obligația de a respecta legislația în vigoare, procedurile, politicile și normele companiei.

În situația în care angajații au neclarități cu privire la normele, procedurile, politicile etc. companiei, aceștia sunt încurajați să ia legătura cu conducerea acesteia pentru a solicita sprijin în
lămurirea neclarităților. De asemenea, angajații pot participa în mod activ la îmbunătățirea prezentului material cu propuneri concrete de câte ori consideră necesar, trimițându-le la adresa office (at) prisum.ro.

Toți angajații și/sau partenerii companiei pot găsi și descărca conținutul prezentului Cod de conduită accesând adresa Prisum.eu/RO/cod-de-conduita.

Se așteaptă ca angajații companiei să aibă un comportament responsabil, onest, transparent și integru atât la locul de muncă cât și în viața privată, astfel încât să nu discrediteze în niciun
fel compania.

În relațiile de colaborare cu diverși parteneri, angajații trebuie să aibă un comportament respectuos, corect, caracterizat de profesionalism.

Compania nu tolerează exploatarea copiilor, munca forţată, discriminarea, hărţuirea sau abuzul și se angajează să asigure un program de lucru legal și compensaţii și beneficii pe măsura eforturilor și a rezultatelor obținute.

Codul de conduită Prisum

RESPECT PENTRU OAMENI

AFACERI CORECTE ȘI LEGALE

MARKETING RESPONSABIL