1.3 Confidențialitatea informațiilor

În general, sunt considerate Informații confidențiale toate informațiile aparținând companiei și care nu au un caracter public, cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele: evidențele financiare, previziuni de afaceri, informații și strategii cu privire la lansarea de noi produse, prețuri ori criteriile cu privire la stabilirea acestora, parole și soft-uri, salarii, planuri și strategii, baze de date de orice tip, informații despre clienți (persoane fizice și / sau juridice), etc.

Angajaților companiei le este interzis să dezvăluie informații confidențiale altor persoane din afara companiei. De asemenea, este interzisă folosirea bazelor de date, informațiilor, bunurilor companiei cu scopul de a realiza propagandă de orice natură.

Obligația de a păstra confidențialitatea datelor și informațiilor este valabilă pe toată durata contractuală cât și ulterior, după încetarea acesteia, pe o durată nelimitată în timp, indiferent de motivele pentru care contractul încetează, dacă  Salariatul și Angajatorul nu stabilesc altfel.

În cazul în care o persoană din exteriorul companiei încearcă să obțină astfel de informații confidențiale, angajații implicați sunt obligați să notifice imediat superiorul direct.

Codul de conduită Prisum

RESPECT PENTRU OAMENI

AFACERI CORECTE ȘI LEGALE

MARKETING RESPONSABIL