3.4 Informarea corectă, clară și exactă a consumatorilor/ pacienților, autorităților, partenerilor de afaceri și a presei

Compania se angajează să informeze cu claritate, exactitate și corectitudine consumatorii, autoritățile, partenerii de afaceri sau reprezentanții presei prin furnizarea de informații clare, concise, corecte și complete prin intermediul diverselor comunicări de tip comercial sau informațional.

Toate interacțiunile reprezentaților companiei cu profesioniștii din domeniul medical au ca scop principal schimbul de informații medicale sau științifice în vederea îmbunătățirii calității vieții pacienților / consumatorilor. Astfel, colaborările / parteneriatele dintre reprezentanții companiei și profesioniștii din domeniul medical fac obiectul unei legislații clare, solicitând ca toate părțile implicate să respecte standarde înalte de etică și profesionalism.

În scopul informării pacienților / consumatorilor sau profesioniștilor aparținând domeniului medical, compania participă la diverse evenimente, prezentări, întâlniri, conferințe pe teme medicale. Promovarea produselor companiei în cadrul acestor evenimente poate fi realizată sub diverse forme:

  • Sponsorizări ale unor evenimente medicale sau sponsorizări ale organizatorilor acestor evenimente;

  • Sponsorizări ale unor reprezentanți medicali renumiți (lideri de opinie) în cadrul unor astfel de evenimente în vederea pregătirii unor materiale informative susținute în cadrul evenimentelor sau cu alte ocazii.

În toate aceste ocazii, compania se angajează să respecte principiul transparenței și legislația în vigoare privind sponsorizarea. În nicio ocazie nu este permis vreunui angajat al
companiei să încerce să influențeze opinia specialiștilor din domeniul medical sau a audienței prezente la astfel de evenimente din prisma calității sale de sponsor.

Ambalajele produselor din portofoliul companiei sunt considerate parte integrantă a activității de comunicare către consumatori / pacienți. Compania depune toate eforturile necesare respectării legislației în vigoare cu privire la etichetarea produselor din portofoliu (suplimente alimentare, produse cosmetice). De asemenea, reprezentanții companiei se află în strânsă legătură cu furnizorii / producătorii acestor produse cât și cu autoritatea de reglementare, pentru a asigura o informare corectă, completă, clară, exactă a consumatorilor / pacienților astfel încât să fie evitată inducerea în eroare a acestora.

Fiecare angajat al companiei implicat în procesul de etichetare / ambalare și depozitare are obligația de a sesiza fără întârziere orice neconformitate de ambalaj și / sau de produs (ex; ambalaj deteriorat, etichetă incompletă, urme de contaminare etc.).

Codul de conduită Prisum

RESPECT PENTRU OAMENI

AFACERI CORECTE ȘI LEGALE

MARKETING RESPONSABIL