2.3 Concurența loială

Legislația antitrust internă și europeană și legile concurenţei sunt puse în aplicare pentru a menţine condițiile de concurenţă pe piaţă. Aceste legi interzic acordurile anticoncurenţiale și abuzul ce poate fi exercitat de pe o poziţie dominantă (de ex. cota de piață peste 30%). Legile antitrust și legile privind concurența promovează concurența loială și protejează consumatorii de practicile de afaceri incorecte.

Compania respectă cu strictețe aceste legi. În acest sens, sunt interzise orice fel de acțiuni care pot împiedica sau limita în orice mod libera concurență.

Compania depune eforturi susținute în a-și informa și instrui în mod periodic angajații cu scopul identificării și reducerii permanente a riscurilor ca angajații companiei să încalce regulile de concurență aplicabile.

Compania nu refuză, nu ascunde, nu manipulează, nu tergiversează și nu interzice furnizarea oricăror informații solicitate de către autoritățile de control privind concurența, sau de către alte autorități de reglementare.

Angajații pot colecta informații cu privire la activitatea competitorilor folosind surse publice / legitime de informare (internet, date/statistici publicate de către autorități, date de cercetare de piață, date culese la raft în urma vizitelor în farmacii etc); de asemenea, datele utilizate vor avea la baza lor sursa din care acestea provin.

Angajații companiei nu vor încerca sub nicio o formă să obțină informații confidențiale de la foști sau actuali angajați ai companiilor competitoare.

Puncte de reper pentru angajați:

  • Angajații nu trebuie să fie implicați în orice fel de activitate de tip cartel.

  • Angajații nu trebuie să se angajeze în discuții directe sau indirecte cu competitorii companiei în scopul alinierii prețurilor sau al stabilirii de comun acord a unor practici de abordare a pieței.

  • Angajații nu trebuie să dezvăluie competitorilor companiei sau altor persoane direct sau indirect interesate prețuri negociate/obținute din partea furnizorilor companiei, detalii cu privire la participarea companiei la diverse licitații, detalii cu privire la stocurile companiei, informații privind producția, sosirea transporturilor etc., alocarea geografică a forței de vânzări sau de promovare medicală.

  • Angajații nu trebuie să fie implicați în niciun fel de acțiune de boicotare a competitorilor, consumatorilor / pacienților sau furnizorilor acestora sau să îngreuneze în orice fel intrarea, rămânerea sau extinderea unor competitori noi / potențiali sau existenți în / din piață.

  • Angajații nu trebuie să fie implicați în nicio acțiune care să ducă la impunerea de restricții de orice natură clienților săi, care să limiteze teritoriul de vânzare al acestora, prețul de vânzare, cantitatea vândută, canalele de vânzare etc.

Angajații trebuie să informeze de îndată conducerea companiei despre orice aspecte care pot prezenta relevanță în ceea ce privește libera concurență precum și despre orice fapte ale angajaților companiei sau ale reprezentanților partenerilor săi de afaceri ori ai altor companii de pe piață, inclusiv ai competitorilor, în cazul în care aceștia desfășoară acte ce pot prezenta vreun risc de conduita anticoncurențială, pentru a da posibilitatea companiei de a lua toate măsurile necesare pentru a evita implicarea companiei într-o asemenea situație.

Angajații sunt încurajați să solicite lămuriri de la conducerea companiei sau de la consultanții săi juridici cu privire la orice aspecte neclare privind aplicarea legislației privind concurența precum și cu privire la orice situații care pot reprezenta un risc pentru companie din punct de vedere concurențial. 

Codul de conduită Prisum

RESPECT PENTRU OAMENI

AFACERI CORECTE ȘI LEGALE

MARKETING RESPONSABIL