2.6 Spălarea de bani

Pentru a proteja imaginea companiei și a asigura protecția acesteia, compania tratează subiectul spălării de bani cu maximă responsabilitate.

Astfel, angajații companiei trebuie să notifice neîntârziat superiorul direct sau managementul companiei în cazul în care au orice fel de suspiciune legată de o actuală sau potențială activitate de acest fel. Angajații sunt încurajați să urmărească posibilele situații care pot indica acțiuni specifice spălării de bani și să alerteze superiorul direct sau managementul companiei:

a) În cazul în care furnizorii companiei solicită reprezentanților acesteia:

  • Să facă plăți către acești furnizori în conturi aparținând unor entități juridice diferite de cele stipulate în contract sau către entități juridice care activează în afara țării în care acestea operează/își desfășoară activitatea;

  • Să accepte să facă plăți în afara termenilor contractuali;

  • Să execute plata stipulată în contract către conturi bancare diferite ale acestor furnizori (altele decât cele stipulate în contract).

b) În cazul în care clienții companiei:

  • Fac plăți către companie din conturi bancare diferite;

  • Fac plăți către companie, altele decât cele stipulate de termenii contractuali;

  • Fac plăți în numerar;

  • Fac plăți către companie în numele altor entități juridice decât cele stipulate în contract;

  • Fac plăți în avans, nestipulate de termenii contractuali.

Compania depune anual la Oficiul Național al Registrului Comerțului (în termen de 15 zile de la aprobarea bilanțurilor anuale) declarația privind beneficiarii reali.

Codul de conduită Prisum

RESPECT PENTRU OAMENI

AFACERI CORECTE ȘI LEGALE

MARKETING RESPONSABIL