3.6 Dispoziții finale

Respectarea prevederilor acestui Cod de Conduită este obligatorie pentru toți angajații companiei.

Acesta reprezintă un ghid de principii și reguli, dar nu acoperă toate situațiile care pot apărea.

De aceea discernământul fiecăruia dintre angajați este important.

În calitate de angajat, este responsabilitatea fiecăruia nu doar să citească prezentul Cod pentru a înţelege care sunt așteptările companiei în privința conduitei dvs. ci și pentru a-l folosi în mod regulat ca referinţă în acțiuni și decizii. De asemenea, sunteţi responsabil pentru cunoașterea oricărei politici interne relevante pentru poziţia și activitatea dvs.

Dacă vă aflaţi într-o situaţie în care nu sunteţi sigur(ă) de ceea ce trebuie să faceţi, adresaţi-vă următoarele întrebări:

  • Decizia sau acţiunea este legală?

  • Decizia sau acțiunea mea este în conformitate cu cele specificate în Codul de conduită al companiei?

  • Dacă familia, prietenii și alte persoane din exteriorul companiei ar afla despre decizia sau acțiunea mea, aș continua să mă simt confortabil? Respectă decizia mea principiile integrității

  • Dacă acţiunea sau decizia mea ar fi preluată de mass media, m-aș simţi în continuare confortabil cu decizia sau acţiunea mea?

  • Participă acțiunea mea la atingerea obiectivelor companiei?

  • După punerea în practică a deciziei mele – reputația angajaților, colaboratorilor sau a companiei rămâne neschimbată?

Dacă răspunsul la toate întrebarile de mai sus este “DA” – decizia poate fi considerată ca fiind una corectă. În cazul în care ați raspuns cu “Nu” sau “Poate” la cel puțin una dintre întrebările de mai sus, este necesar să vă reevaluați decizia și acțiunile care pot decurge ca urmare a adoptării ei.

Compania oferă sprijin fiecărui angajat în adoptarea deciziilor și în îndeplinirea obligației de a respecta acest Cod de conduită, a legilor și procedurilor, politicilor și normelor în vigoare și vă pune la dispoziție resursele necesare pentru aceasta. Întrebările legate de responsabilități, îndatoriri sau principii pot fi adresate atât managerului direct cât și conducerii companiei și / sau Departamentului Resurse Umane.

Prezentul Cod de conduită al companiei se completează cu legislația în vigoare pe măsură ce apar noi reglementări, precum și cu orice norme, proceduri, politici, regulamente și alte asemenea emise de către companie.

Încrederea în angajații săi (inclusiv angajaţi permanenţi și temporari, consultanţi, contractori și a tuturor persoanelor care acționează în numele companiei) este principiul de la care compania pornește în relația sa cu fiecare dintre aceștia.

Angajaţii care nu acţionează etic sau care încalcă acest Cod sau politicile companiei pot face obiectul unor măsuri disciplinare. În funcţie de fapte și circumstanţe, această acţiune ar putea include concedierea.

În cele mai multe cazuri, principiile din Codul de conduită se bazează pe cerinţele legii, ceea ce înseamnă că orice nerespectare a acestora poate duce la acţiuni disciplinare și la acțiuni de natură juridică.

Se așteaptă de asemenea ca toţi angajaţii să raporteze orice informaţie despre potenţialele activităţi infracţionale ale oricărui angajat sau reprezentant al companiei.

Codul de conduită Prisum

RESPECT PENTRU OAMENI

AFACERI CORECTE ȘI LEGALE

MARKETING RESPONSABIL