1.6 Consumul de droguri, de alcool

Utilizarea narcoticelor și consumul de alcool în cadrul companiei sunt strict interzise, în conformitate cu Regulamentul Intern al companiei.

Codul de conduită Prisum

RESPECT PENTRU OAMENI

AFACERI CORECTE ȘI LEGALE

MARKETING RESPONSABIL