2.8 Protecția datelor cu caracter personal

Compania se angajează să respecte dreptul fundamental al fiecărui individ la protecţia datelor cu caracter personal.

Necesitatea de a proteja datele cu caracter personal devine din ce în ce mai importantă odată cu creșterea importanței mediului online. Utilizarea mediului de comunicare online și folosirea dispozitivelor sau aparatelor conectate la internet permit colectarea de date cu caracter personal.

Ca urmare, este importantă adoptarea măsurilor corespunzătoare pentru a proteja datele personale și respectarea regulilor de confidenţialitate privind stocarea, colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal.

Compania acordă atenție deosebită confidentițalității acestor date și protejării drepturilor angajaților, consumatorilor / pacienților, profesioniștilor din domeniul sănătății, clienților și partenerilor în utilizarea și prelucrarea acestor tipuri de date.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul și cu respectarea prevederilor legislației în vigoare, în special ale Regulamentului 679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare GDPR).

Compania desfașoară mai multe tipuri de prelucrări de date cu caracter personal în conformitate cu regulamentul intern GDPR.

Prelucrarea anumitor categorii de date se realizează în scopul protejării unor interese legitime precum: paza bunurilor companiei, asigurarea accesului în sediile și punctele de lucru ale acesteia, asigurarea respectării regulilor de securitate internă și a proceselor organizaționale ale companiei, facilitarea relațiilor cu partenerii, protejarea, respectarea și exercitarea drepturilor companiei și / sau angajaților acesteia.

În derularea activității sale, compania colectează și stochează informații cu caracter personal ale angajaților, partenerilor de afaceri, profesioniștilor din domeniul sănătății, pacienților / consumatorilor. Aceste date pot fi (fără a se limita la): date de naștere, date de contact, informații financiare, medicale și / sau de altă natură.

Informațiile personale trebuie colectate exclusiv în scopuri clar definite, conform Regulamentului nr. 679 / 2016 (GDPR). Pentru fiecare prelucrare de date se stabilesc termene rezonabile de păstrare a datelor cu caracter personal, termene care să nu depășească perioada necesară îndeplinirii scopurilor respectivei prelucrări.

Compania tratează cu seriozitate drepturile angajaților, colaboratorilor, partenerilor, consumatorilor / pacienților, profesioniștilor din domeniul medical etc. cu care aceasta întreține relații de colaborare. Astfel, compania ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal ale acestora sunt protejate, iar drepturile le sunt respectate.

Totodată, compania poate iniția, în parteneriat cu specialiști din domeniul sănătății, studii clinice pentru anumite produse din portofoliul său. Cu aceste ocazii, compania se angajează să respecte standardele specifice unor astfel de studii, incluzând aici consimțământul persoanelor participante, protecția datelor personale ale acestora.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați persoana responsabilă cu protecția datelor la adresa gdpr (at) prisum.ro.

Angajații companiei Prisum pot consulta de asemenea Regulamentul Intern GDPR.

Codul de conduită Prisum

RESPECT PENTRU OAMENI

AFACERI CORECTE ȘI LEGALE

MARKETING RESPONSABIL