2.5 Practici anti-mită și anticorupție

Compania își desfașoară activitatea aplicând standarde înalte de etică și integritate. Chiar și o simplă asociere cu acțiuni care țin de sfera corupției poate afecta imaginea companiei și poate avea efecte negative asupra activităților acesteia. De asemenea, această asociere poate aduce suspiciuni asupra integrității morale a angajaților companiei.

Încălcarea legislației referitoare la corupție atrage după sine sancțiuni civile și / sau penale (ducând până la privarea de libertate). Angajaților / colaboratorilor care acționează în numele companiei le este interzisă luarea și darea de mită sau folosirea intermediarilor (agenți, consultanți, distribuitori) în scopul obținerii de avantaje necuvenite.

Sunt interzise, în mod special, toate formele de cadouri oferite funcționarilor publici, auditorilor sau terților, cu scopul influențării deciziilor acestora sau pentru obținerea oricăror tipuri de avantaje.

Articolele oferite cu titlu gratuit de către angajații companiei au simpla menire de a promova imaginea brandurilor comercializate de către aceasta.

Alte forme pe care mita le poate lua: bani, certificate cadou sau vouchere, comisioane sau foloase necuvenite, plăţi către organisme caritabile, călătorii sau distracţii, publicitate favorabilă în interes personal.

Codul de conduită Prisum

RESPECT PENTRU OAMENI

AFACERI CORECTE ȘI LEGALE

MARKETING RESPONSABIL