2.4.2 Angajarea unei rude în cadrul companiei

Angajarea sau influențarea în orice mod a reprezentanților companiei responsabili de procesul de recrutare în vederea angajării unei rude, soț / soție, afin sunt considerate conflicte de interese și sunt interzise. Aplicabilitatea acestei reguli începe odată cu intrarea în vigoare a prezentului Cod și nu se aplică angajaților actuali ai companiei. Este însă dezirabil ca acest tip de conflict de interese să nu existe nici în rândul angajaților actuali ai companiei.

Angajații care se află la data intrării în vigoare a prezentului Cod într-o situație de conflict de interese, așa cum acestea sunt reglementate mai sus, vor anunța superiorul direct și Departamentul de Resurse Umane despre natura conflictului de interese presupus, în termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea Codului.

Codul de conduită Prisum

RESPECT PENTRU OAMENI

AFACERI CORECTE ȘI LEGALE

MARKETING RESPONSABIL