2.4 Conflictul de interese

Conflictul de interese reprezintă o situație în care interesul unui angajat (personal, familial, profesional, pecuniar etc.) este contrar intereselor companiei.

Conflictul de interese poate lua diverse forme, cum ar fi (fără a se limita la):

  • Angajarea în afara locului de muncă din cadrul companiei sau colaborarea cu o altă companie care activează în domeniul farmaceutic, astfel încât interesele noului loc de muncă contravin celui actual;

  • Un membru al familiei sau altă rudă este angajată sau este direct subordonată;

  • În cazul în care bunurile sau serviciile contractate de către companie sunt achiziționate de la o rudă, un prieten sau de la o firmă controlată de oricare dintre aceste persoane;

  • Dacă aveţi (sau un membru al familiei dumneavoastră are) un interes financiar care v-ar putea influența în orice fel deciziile;

  • Daca aveţi un interes personal (sau un membru al familiei dumneavoastră are), direct sau indirect, în privința selectării oricărui furnizor sau client al companiei.

Compania se obligă să nu permită existența unor conflicte de interese în care să fie implicați angajații companiei sau angajații oricărei autorități cu care compania intră în contact. Această obligație se extinde și asupra membrilor de gradul I ai familiilor angajaților menționați anterior.

Codul de conduită Prisum

RESPECT PENTRU OAMENI

AFACERI CORECTE ȘI LEGALE

MARKETING RESPONSABIL