Prelucrarea datelor cu caracter personal

Versiune document: 21 iulie 2022. Versiuni anterioare: 27 septembrie 2021

CONSIDERENTE GENERALE

Această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal explică modul în care vă putem procesa informațiile. Aceasta poate fi modificată sau actualizată din când în când pentru a reflecta schimbările din practicile noastre în ceea ce privește procesarea informațiilor dvs. sau modificări ale legislației aplicabile. Vă încurajăm să citiți cu atenție această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și să verificați periodic această pagină pentru orice revizii care pot fi făcute.

OPERATORUL DE DATE PERSONALE

OPERATORUL de date pentru datele dumneavoastră personale este societatea PRISUM HEALTHCARE SRL (“Prisum Healthcare “), cu sediul in Clădirea Globalworth Square, Strada Gara Herăstrău nr.6, etaj 3, sector 2, București, – Operator de date cu caracter personal. Responsabilul cu Protecția Datelor cu caracter personal (DPO) poate fi contactat la contact DPO.

Această „Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal” se aplică informațiilor despre dvs. prelucrate de către PRISUM HEALTHCARE indiferent de modul în care acestea sunt prelucrate sau stocate și descrie, printre altele, tipurile de informații prelucrate despre dvs., modul în care informațiile dvs. pot fi utilizate, când informațiile dvs. pot fi divulgate, cum puteți controla utilizarea și dezvăluirea informațiilor dvs. și modul în care informațiile dvs. sunt protejate.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, în această „Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal” PRISUM HEALTHCARE este un OPERATOR de date (așa cum acest termen este utilizat în conformitate cu Regulamentul general al UE privind protecția datelor (“GDPR”), ceea ce înseamnă că noi decidem scopul și mijloacele prelucrării și tipurile de informații de care avem nevoie pentru prelucrare. In funcție de tipul relației contractuale cu partenerii noștri, in anumite situații însă, putem avea si rolul de Împuternicit in relația cu aceștia.

Prezenta Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal  acoperă informațiile colectate de către PRISUM HEALTHCARE prin diverse mijloace de comunicare, incluzând dar fără a se limita la următoarele site-uri web: www.prisum.eu

CATEGORII DE INFORMAȚII PRELUCRATE

Datele personale colectate și prelucrate de PRISUM HEALTHCARE sunt din categoria informațiilor de business (numite în continuare ”Business-To-Business” sau ”B2B”), date de identificare personala ale „consumatorilor de produse comercializate de Prisum persoane fizice”, date financiare, date privind efectele adverse ale unor produse comercializate, date privind vizitatorii site-ului www.prisum.eu.

În timpul prelucrărilor datelor cu caracter personal este posibil să avem acces la următoarele categorii de date:

• datele personale (numele dvs., adresa de locuința, email si telefon);

• detaliile de contact ale companiei (adresa fizică a companiei dvs., adresa dvs. de e-mail pentru companie și telefonul companiei dvs.);

• detalii despre cumpărarea serviciilor;

• informații despre interacțiunile dvs. cu conținutul nostru, cu mediile sociale și cu orice informații comerciale legate de cumpărarea produselor noastre.

DEFINIȚII (conform art. 4 din Regulamentul general privind protecția datelor)

1. "date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

2. “proces” sau "prelucrare" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

3. "operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

4. "destinatar" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

5. "consimțământ" al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

6. "date privind sănătatea" înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistență medicală, care dezvăluie informații despre starea de sănătate a acesteia;

Putem procesa următoarele categorii și tipuri de informații personale B2B despre dvs.:

• Informații personale (Numele dumneavoastră, titlul postului, informațiile despre companie)

• Date de contact (adresa de corespondență a companiei; numărul de telefon și / sau numărul de telefon mobil; adresa e-mail de afaceri)

• Detaliile angajatorului: în cazul în care interacționați cu dvs. ca angajat al unei companii, informațiile de contact ale angajatorului dvs. (inclusiv numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail), în măsura în care acest lucru este posibil.

• Vizualizări și opinii: orice opinii și opinii pe care doriți să le trimiteți sau publicați în legătură cu PRISUM HEALTHCARE pe platformele sociale sau în Servicii, inclusiv pe site-uri, forumuri și comunități.

De asemenea, colectăm alte tipuri de informații de la dvs. sau din alte surse, denumite în continuare “Informații despre companii”, care pot include, dar nu se limitează la: de completat  

Site-ul PRISUM HEALTHCARE utilizează doar Cookies conform "Politicii privind fișierele cookie".  

În anumite circumstanțe și în funcție de legea aplicabilă, unele din aceste informații pot constitui informații personale. Informațiile personale împreună cu informațiile despre afaceri (B2B) sunt denumite în continuare “informații despre utilizatorul B2B”.

CUM COLECTĂM INFORMAȚIILE

Este posibil să colectăm sau să obținem informații despre dvs.: direct de la dvs. (de exemplu, dacă ne contactați prin telefon, e-mail sau canale media sociale); în cursul interacțiunilor noastre cu dvs. (de exemplu, dacă interacționați cu marketingul, vânzările sau asistența pentru clienți); atunci când faceți public informațiile dvs. personale (de exemplu, dacă faceți comentariu public despre noi pe social media); atunci când utilizați oricare dintre produsele sau serviciile noastre. De asemenea, este posibil să primim informații de la utilizatori despre dvs. de la terțe părți (de exemplu, site-uri de rețele sociale). Putem crea, de asemenea, informații despre utilizator despre dvs., cum ar fi înregistrări ale interacțiunilor dvs. cu noi. PRISUM HEALTHCARE nu este responsabil pentru informațiile personale pe care le oferiți voluntar despre dvs. în zonele publice ale serviciilor însă va vom informa daca va prelucram aceste date precum si sursa de unde am colectat datele dumneavoastră.

Această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nu acoperă practicile terților care pot furniza informații despre dvs. companiei PRISUM HEALTHCARE.

Colectarea informațiilor de utilizator B2B:

Este posibil să colectăm informații despre utilizatorii B2B din următoarele surse:

• Datele pe care le furnizați: Putem obține informațiile dvs. personale B2B atunci când ne-o furnizați prin intermediul serviciilor noastre (de exemplu, în cazul în care vă înscrieți pentru e-mailuri, buletine de știri, webinarii sau alte comunicări, când va înregistrați orice parte a serviciilor, când participați la sondaje;  când prin orice mijloace, achiziționați un produs/sau serviciu de conținut, analiză de piața, instruire sau servicii profesionale sau când ne oferiți cartea dvs. de vizită la târguri etc.).

• Date de contact: Este posibil să colectăm sau să obținem informațiile dvs. personale în cursul obișnuit al interacțiunii noastre cu dvs. (de exemplu, dacă interacționați cu serviciile noastre de consultanță sau educaționale) 

• Datele pe care le faceți publice : putem colecta sau obține informațiile dvs. personale pe care le faceți public, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale (de exemplu, din profilul dvs. social media dacă faceți un post public despre noi) sau prin chat-urile, forumurile sau comunităților privind serviciile.

• Informații obținute de la o terță parte: Este posibil să colectăm sau să obținem informațiile dvs. personale de la terțe părți, care ni le furnizează. Acestea pot include apeluri prin telefon sau prin poștă directă; de la clienți, vânzători, parteneri, furnizori, terțe părți, surse disponibile în comerț sau disponibile public (de exemplu, brokeri de date, agregatoare de date, baze de date publice etc.); terți operatori de rețele afiliate; surse de referire; site-uri de rețele sociale (de ex. Facebook, Twitter, LinkedIn etc.).

Rețineți că PRISUM HEALTHCARE nu este răspunzător pentru informațiile pe care le oferiți voluntar despre dvs. în discuțiile din zonele publice ale Serviciilor sau despre informațiile pe care le alegeți să le faceți public în care Serviciile permit utilizatorilor să încarce sau să posteze conținut. Utilizatorii nu ar trebui să posteze informații personale în acest mod.

CREAREA INFORMAȚIILOR DESPRE UTILIZATORUL B2B

Putem crea, de asemenea, informații despre utilizatorii B2B despre dvs., cum ar fi înregistrările despre interacțiunile dvs. cu noi și detalii despre istoricul achizițiilor.

SCOPURI PENTRU CARE PUTEM PROCESA INFORMAȚIILE B2B

Prelucrarea informațiilor privind utilizatorul B2B poate include, dar nu se limitează la: furnizarea de servicii către dvs.; comunicarea cu dvs.; analizarea activității de implicare și cumpărare a utilizatorilor; comercializarea serviciilor noastre; efectuarea de sondaje; și menținerea conformității cu legile aplicabile.

Scopurile pentru care putem procesa informațiile privind utilizatorii B2B, în conformitate cu legislația aplicabilă, includ:

• Furnizarea de servicii pentru dvs.: furnizarea serviciilor, inclusiv oferirea de conținut original, analize de cercetare, forumuri și comunități, gestionarea contului dvs., angajamente profesionale în servicii și asistență pentru clienți.

• Sondaje: comunicarea cu dvs. în scopul obținerii de feedback despre experiența, produsele și serviciile noastre.

• Comunicări: comunicarea cu dvs. prin orice mijloace privind știrile și alte informații în care vă puteți interesa, cu condiția să vă asigurați că astfel de comunicări vă sunt furnizate în conformitate cu legislația în vigoare; menținerea și actualizarea informațiilor dvs. de contact; și obținerea și verificarea consimțământului opt-in, acolo unde este necesar.

• Conformitate legală: În conformitate cu legile aplicabile, ne rezervăm dreptul și este posibil să avem obligația de a furniza informații instanțelor judecătorești, legale și autorităților guvernamentale cu privire la orice utilizator al serviciilor atunci când există motive să creadă că utilizatorul încalcă Termenii Utilizați sau legi aplicabile.

• Pentru gestiunea relației cu clienții noștri

PRISUM HEALTHCARE își rezervă dreptul de a accesa și dezvălui orice informații, date, grafică, video, sunet, fișiere și alte conținuturi create de, furnizate de sau accesate de dvs. (“Conținut”) pentru a respecta legile și legislația în vigoare la data solicitări.

COOKIES SI TEHNOLOGII SIMILARE

PRISUM HEALTHCARE prelucrează informațiile dvs. de utilizator prin utilizarea “Cookies” și a unor tehnologii similare în cadrul Serviciilor.

Un cookie este un fișier de date pe care un site poate trimite unui browser, care poate fi apoi stocat pe computerul dvs. Folosim cookie-uri strict pentru buna funcționare a paginii de internet www.prisum.eu conform "Politicii privind fișierele cookie". 

Site-ul nostru poate conține link-uri către alte site-uri care sunt întreținute exclusiv de terți. Site-urile terță parte nu fac obiectul prezentei politici și nu suntem responsabili pentru conținutul lor sau practicile de confidențialitate. Vă încurajăm cu tărie să citiți politica de confidențialitate a fiecărui site pe care îl vizitați.

CE INFORMAȚII PARTAJĂM CU TERȚELE PĂRȚI

Putem divulga informațiile dvs. de utilizator către: autoritățile juridice și de reglementare; consultanți externi; orice parte, dacă este necesar, în legătură cu procedurile judiciare; orice parte necesară pentru cercetarea, detectarea sau prevenirea infracțiunilor; orice cumpărător al serviciilor noastre de afaceri; și alți furnizori terți de publicitate sau de conținut utilizați în Servicii. 

Este posibil să vă împărtășim informațiile dvs. B2B cu partenerii noștri, cum ar fi numele dvs., adresa poștală a companiei email-ul de afaceri sau alt identificator. Partenerii noștri pot să colecteze informații direct de la dvs.

În cazul în care Serviciile conțin legături către alte site-uri sau parteneri, celelalte site-uri sau parteneri pot avea practici de informare diferite de ale noastre. Trebuie să consultați întotdeauna politica de confidențialitate a terților pentru a afla cum este protejată confidențialitatea.

Pentru toate aceste dezvăluiri, veți fi informat înainte.

TRANSFERUL INTERNAȚIONAL DE DATE

NU transferăm informațiile dvs. personale către alte locații din alte țări. PRISUM HEALTHCARE procesează informații personale atunci când vom primi datele dvs. în conformitate cu această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

SECURITATEA DATELOR 

PRISUM HEALTHCARE a implementat măsuri de securitate adecvate pentru a vă proteja informațiile de utilizator B2B. Toate informațiile de utilizator B2B sunt criptate și stocate local. Toate arhivele și copiile de rezervă sunt criptate și stocate în siguranță. Toate comunicările cu partenerii noștri cu privire la informațiile care conțin date personale, de utilizator B2B, sunt securizate prin atașarea fișierelor protejate prin parolă, unde parola este transferată prin e-mail separat sau prin SMS.

Rețineți că transmiterea informațiilor prin internet nu este complet sigură. PRISUM HEALTHCARE nu poate garanta securitatea datelor dvs. transmise prin intermediul internetului. Orice transmitere de date este pe propriul dvs. risc și sunteți responsabil pentru a vă asigura că informațiile personale B2B sunt trimise în siguranță.

ACURATEȚEA DATELOR

Facem demersuri rezonabile pentru a vă asigura că informațiile despre utilizatorii dvs. B2B sunt corecte și, dacă este necesar, actualizate. Vă putem contacta pentru a vă asigura că informațiile despre utilizator sunt actualizate și exacte. Ne puteți contacta la contact DPO oricând pentru a vă exercita drepturile legate de exactitatea datelor.

MINIMIZAREA DATELOR

Facem demersuri rezonabile pentru a vă asigura că informațiile dvs. pe care le procesăm sunt limitate la ceea ce este în mod rezonabil necesar în legătură cu scopurile stabilite în această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal  sau când este necesar să vă furnizeze servicii sau să acceseze și să utilizeze produsele și serviciile.

REȚINEREA DATELOR

PRISUM HEALTHCARE păstrează informații pentru perioade pe care le consideră utile sau conform contractului, legilor sau reglementărilor aplicabile. Informațiile furnizate PRISUM HEALTHCARE sunt stocate în cadrul sistemelor interne sau a furnizorilor de stocare în cloud în cadrul Uniunii Europene.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

În condițiile prevăzute de Regulamentului UE 679 din 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

1. dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către PRISUM HEALTHCARE conform celor descrise în prezentul document;

2. dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea PRISUM HEALTHCARE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

3. dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către PRISUM HEALTHCARE a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

4. dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

a. acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b. în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

c. în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

d. în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

e. în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

f. datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, PRISUM HEALTHCARE să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice (de adăugat, de corectat daca este cazul);

5. dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

I. persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

II. prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

III. operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

IV. persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

6. dreptul la portabilitatea datelor, respectiv:

i. dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată,  folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit.

ii. dreptul ca aceste date să fie transmise de către PRISUM HEALTHCARE către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

7. dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

◦ în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al PRISUM HEALTHCARE sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care PRISUM HEALTHCARE poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea datelor colectate și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

◦ în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

8. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

9. dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar: ANSPDCP

10. dreptul de a vă adresa Justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost încălcate.

Este posibil să solicităm dovada sau necesitatea de a vă verifica identitatea înainte de a putea pune în aplicare aceste drepturi.

Totodată, este bine să știți că puteți lua măsuri directe pentru a vă schimba preferințele după cum urmează:

I. Materiale de marketing: Puteți oricând să renunțați sau să vă dezabonați la orice e-mailuri de marketing în orice moment, urmând instrucțiunile de pe e-mailurile pe care le primiți. Permiteți zece-cincisprezece zile lucrătoare pentru ca modificările să aibă efect. Dacă renunțați să primiți materiale de marketing, puteți fi totuși contactat în alte scopuri de afaceri.

Conform REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, este posibil să ne refuzați accesul la anumite informații, caz în care unele dintre funcționalitățile serviciilor pot să nu fie disponibile. Aceste drepturi includ, în conformitate cu legea aplicabilă, dreptul de a formula obiecții sau de a solicita restricționarea prelucrării informațiilor dvs. și de a solicita accesul sau ștergerea propriilor informații.

Solicitările referitoare la informațiile dvs. trebuie trimise contactând-ne folosind informațiile de mai jos. Dacă sunteți rezident în UE și aveți orice nelămurire privitoare la politica noastră de confidențialitate sau că nu am rezolvat în mod satisfăcător o solicitare a dvs, aveți dreptul să contactați Autoritatea de supraveghere și să depuneți o plângere.

DETALII DE CONTACT

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, puteți să ne contactați la contact DPO

MODIFICĂRI LA ACEASTĂ INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

PRISUM HEALTHCARE poate schimba din când în când această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru a reflecta modificările aduse politicilor noastre de confidențialitate a datelor și colectarea de informații cu caracter personal. Cea mai recentă versiune a Politicii de confidențialitate va fi postată pe site-ul nostru.

Vă recomandăm să verificați această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a vă asigura că sunteți la curent cu cea mai recentă versiune.

Versiune document: 21 iulie 2022. Versiuni anterioare: 27 septembrie 2021

Acest site utilizează doar cookie-uri strict necesare

Cookie-urile sunt mici fişiere de text ce pot fi utilizate de către site-urile web pentru a face utilizarea lor mai eficientă. Legea stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site.

Afișare detalii

Aflați mai multe detalii cu privire la plasarea, utilizarea și gestionarea cookie-urilor utilizate de Website-ul nostru din Politica privind fișierele cookie.

Powered by