2.1 Managementul riscului

Scopul prezentului Cod de conduită este acela al bunei desfașurări a activității companiei, al respectării regulilor de competiție corectă în piața farmaceutică din România, precum și al minimizării riscurilor de orice tip (reputațional, operațional, financiar, competițional etc.), atât pentru companie cât și pentru angajații acesteia. În cele din urmă, managementul acestor riscuri înseamnă responsabilitate asumată.

Codul de conduită Prisum

RESPECT PENTRU OAMENI

AFACERI CORECTE ȘI LEGALE

MARKETING RESPONSABIL