3.3 Protecția mediului și a comunităților în care operăm

Viziunea Prisum este aceea de a se dedica Vieții. Respectăm Viața în toate formele sale: natură, oameni, animale. Suntem dedicați acestui vis de a face bine celor din jur în mod natural. De aceea am ales să oglindim această viziune în „mantra” care ne călăuzește: „Prisum. Dedicated to Life. Naturally.”

Ne angajăm să protejăm mediul, ca resursă comună a societății. Compania depune eforturi constante pentru a reduce impactul pe care îl provoacă activitățile sale asupra mediului și pentru a găsi soluții inovative care nu doar să contribuie la protejarea mediului, dar să îl și îmbunătățească (ex: conservarea pădurilor seculare și plantarea de noi păduri).

Suntem angajați în menținerea unei societăți sănătoase, contribuind cu tot ce ne stă în putință, atât prin intermediul produselor pe care le comercializăm, cât și prin intermediul angajaților noștri. Suntem recunoscuți ca fiind inițiatori ai unor proiecte de întrajutorare a comunităților în care operăm și totodată drept contributori valoroși în situații de criză și intervenții umanitare (ex: pandemii, accidente majore la nivel național etc). De asemenea, încurajăm orice acțiune de voluntariat a angajaților companiei care, prin cunoștințele și expertiza lor, pot contribui la îmbunătățirea calității vieții pacienților, consumatorilor sau societății în ansamblul ei.

Codul de conduită Prisum

RESPECT PENTRU OAMENI

AFACERI CORECTE ȘI LEGALE

MARKETING RESPONSABIL