1.1.3 Managementul performanței

Compania se asigură că angajații înțeleg pe deplin modul în care aceștia pot contribui la succesul organizației. Astfel, prin intermediul echipelor de management, ne propunem:

  • Ca angajații să înțeleagă standardele de performanță și așteptările angajatorului cu privire la activitatea lor; de asemenea, angajații sunt încurajați să adreseze întrebări defiecare dată când doresc clarificarea anumitor aspecte cu privire la aceste standarde și așteptări.

  • Ca obiectivele individuale cantitative și calitative ale fiecărui angajat să fie tangibile, realizabile și măsurabile.

  • Să încurajeze atitudinea colaborativă, proactivă și lucrul în echipă.

Codul de conduită Prisum

RESPECT PENTRU OAMENI

AFACERI CORECTE ȘI LEGALE

MARKETING RESPONSABIL