1.1.1 Siguranța angajaților

Compania este preocupată de crearea și menținerea unor standarde de lucru sigure pentru angajații săi. Siguranţa angajaților este însă rezultatul angajamentului tuturor de a contribui la un mediu de lucru sănătos și sigur. Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de siguranţă de la locul de muncă. Luaţi în considerare că există riscuri pentru sănătate, siguranţă și bunăstare în domeniul de activitate în care activați și sugeraţi modul în care condițiile de muncă pot fi îmbunătățite.

Angajații companiei trebuie să raporteze neîntârziat orice incident care poate duce la rănirea/vătămarea sau crearea unor condiții de muncă nesigure pentru sănătatea angajaților astfel încât compania să poată întreprinde în timp util măsuri de prevenție sau corective cu privire la situația creată.

Compania se străduiește să reducă sau să evite și să elimine accidentele la locul de muncă și bolile profesionale. Managementul companiei este direct responsabil de reducerea factorilor cu potenţial negativ asupra angajaților.

Eforturile companiei în domeniul respectării drepturilor omului se referă în special la drepturile ce revin angajaților companiei în domeniul muncii și la condiţiile de muncă. Drepturile angajaţilor noștri și ale celor care lucrează pentru furnizorii sau partenerii noștri de afaceri sunt mereu respectate, iar pentru angajații nostri respectăm standarde înalte în privința condițiilor de muncă.

Codul de conduită Prisum

RESPECT PENTRU OAMENI

AFACERI CORECTE ȘI LEGALE

MARKETING RESPONSABIL