1.4 Protejarea proprietății companiei și informațiile confidențiale

Este important pentru companie ca activele acesteia să fie protejate. Prin active se înțelege inclusiv proprietatea fizică (bunurile companiei), proprietatea intelectuală (mărci înregistrate, patente etc.) și activele financiare. Suntem cu toţii responsabili pentru protejarea activelor companiei și pentru utilizarea lor cu grijă și eficienţă.

Echipamentele / instrumentele de lucru, actele oficiale și orice altă resursă materială și / sau proprietate intelectuală aparținând companei vor fi folosite cu responsabilitate în sensul protejării acestora și menținerii lor în stare bună de funcționare.

Echipamentele și instrumentele de lucru vor fi utilizate exclusiv de către angajații companiei. Totuși, aceștia nu vor utiliza echipamentele și instrumentele de lucru în situațiile în care se află în imposibilitatea temporară de a le utiliza; ex: stare avansată de oboseală în utilizarea autovehicului de serviciu sau în alte situații detaliate în cadrul Procedurii interne parc auto.

Documentele și / sau orice materiale ce fac obiectul proprietății intelectuale a companiei nu vor fi furnizate unor terțe persoane, în special dacă acest lucru ar afecta interesele companiei.

Fiecare angajat este responsabil de utilizarea eficientă și în bune condiții a resurselor puse la dispoziția sa.

Angajații trebuie să urmărească în permanență și să raporteze neîntârziat orice produs contrafăcut depistat în piață care poate aduce companiei prejudicii de imagine sau financiare. De asemenea, aceștia trebuie să sesizeze orice posibilă încălcare a drepturilor de proprietate ale companiei, și în special a drepturilor de proprietate intelectuală / industrială (ex: domenii web cu numele de brand ale companiei, pagini de social media care copiază sau utilizează numele companiei sau numele mărcilor acesteia, conținut/text copiat din paginile de web Prisum etc.).

Informația existentă pe hard-diskurile calculatoarelor angajaților este dublată / stocată pe serverul utilizat de către companie; ca urmare, orice tip de informație (ex: corespondența cu caracter profesional sau personal) este considerată informație ce aparține exclusiv companiei. Astfel, echipamentele companiei pot fi monitorizate, inspectate, iar informația stocată poate fi oricând ștearsă.

Așadar, proprietatea intelectuală a companiei (know-how-ul, ideile, secretele comerciale, brevetele, mărcile comerciale, numele de domenii, designul și drepturile de autor) sunt considerate ca fiind valoroase. O astfel de valoare poate fi pierdută sau compromisă dacă aceste bunuri nemateriale sunt utilizate în mod abuziv sau dezvăluite în mod incorect.

Reţineţi că proprietatea intelectuală pe care aţi dezvoltat-o sau la care ați contribuit în perioada în care aţi fost angajat al companiei rămâne în proprietatea acesteia și după ce nu mai sunteţi angajat.

Compania își încurajează angajaţii să comunice clienților, partenerilor, pacienților / consumatorilor etc. despre mărcile, produsele companiei, dar nu să divulge sau să comunice informaţii confidenţiale.

Informaţiile despre companie sunt de asemenea considerate un bun de valoare. Angajaţii pot avea acces la diverse astfel de informaţii confidenţiale. Acestea ar putea include informaţii financiare, comerciale, preţuri, vânzări, profituri, strategii și planuri, informaţii contractuale, liste de clienţi și furnizori, informaţii despre produse noi sau orice alte informaţii care nu sunt publice despre sau din interiorul companiei.

Informaţiile confidenţiale trebuie să fie protejate, tratate cu grijă și să nu fie comunicate terților neautorizați sau publicului.

Obligaţia de a proteja informaţiile confidenţiale continuă și după încetarea activității în cadrul companiei. Acest lucru înseamnă, de asemenea, că noii angajaţi în cadrul companiei nu pot împărtăși informaţii confidenţiale cu privire la angajatorii lor anteriori și nu ar trebui să li se ceară acest lucru.

În situatia în care este necesar să distribuiţi informaţii confidenţiale unei terţe părţi, asiguraţi-vă că există un acord de confidenţialitate semnat în prealabil de către părțile implicate.

Codul de conduită Prisum

RESPECT PENTRU OAMENI

AFACERI CORECTE ȘI LEGALE

MARKETING RESPONSABIL