2.4.3 Dobândirea de avantaje personale și fraudă

Conflictul de interese poate lua diverse forme, cum ar fi (fără a se limita la):

  • A face uz de bunurile, informațiile companiei sau a uza de poziția ocupată în cadrul companiei în vederea dobândirii de câștiguri personale sunt interzise. Angajații companiei nu vor utiliza numele acesteia sau orice alte resurse aparținând companiei pentru a obține sau a-și spori avantajele personale de orice tip;

  • Situația în care un angajat pretinde, primește ori acceptă promisiunea, personal sau printr-un terț, inclusiv printr-un membru al familiei acestuia (rudă, soț / soție, afin) de a beneficia* de beneficii personale nejustificate, ca urmare a poziției pe care o ocupă în cadrul companiei, este considerată dobândire de avantaje personale nejustificate;

    * Prin beneficiu personal se înțelege orice fel de cadou cu valoare mai mare de 100 de euro, favoare, serviciu, împrumut, taxă, compensație, reducere, gratuitate, sumă de bani, foloase materiale sau de imagine etc.;

  • Compania consideră acceptabile doar atențiile modeste și ocazionale, uzuale în mediul de afaceri, asa zisele "business courtesies" (materiale promoționale, protocol etc). Dacă aceste atenții devin excesive și repetate, ele pot crea sentimentul unei obligații din partea celui care le primește. Acest sentiment de obligație poate să contravină cu responsabilitatea fiecăruia de a acționa în interesul companiei și la un moment dat, atențiile generoase pot fi / deveni neadecvate, interpretabile, cu consecințe nedorite;

  • Situațiile descrise mai sus constituie o bază de orientare pentru identificarea unor potențiale conflicte de interese;

  • Pentru orice neclarități referitoare la acest subiect, angajații se pot adresa superiorului direct sau departamentului de Resurse Umane;

  • Cererile de acordare a unor favoruri personale și / sau orice altă formă de comportament care sunt prezentate ca și cum ar trebui îndeplinite pentru un superior direct, constituie un abuz de autoritate.

Compania nu tolerează sub nicio formă acțiuni care țin de fraudă. Frauda include orice acţiune, precum și omisiunea de a acţiona, cu scopul de a înșela pe alţii (compania, partenerii, publicul sau investitorii), să întreprindă acţiuni care aduc daune economice acestora.

Astfel, furtul, falsificarea rapoartelor de cheltuieli sau a pontajului, utilizarea necorespunzătoare a unui computer, telefon sau echipament al companiei prin furnizarea parolelor sau înlesnirea accesului altor angajați, furnizori, clienți etc. sau folosirea necorespunzătoare a reducerilor pentru angajaţi sau transformarea acestora în formă materială / pecuniară (cum ar fi vânzarea produselor companiei, a mostrelor etc.) sunt toate considerate forme de fraudă.

Codul de conduită Prisum

RESPECT PENTRU OAMENI

AFACERI CORECTE ȘI LEGALE

MARKETING RESPONSABIL