1.8 Implicarea în activitatea politică

Compania nu este implicată în niciun fel în activități de natură politică, mai ales în cele de sponsorizare prin orice mijloace a unor partide politice sau reprezentanți ai acestora.

De asemenea, angajaților companiei le este interzis să facă propagandă politică în cadrul orelor de program.

La nivelul fiecărui angajat însă, compania încurajează implicarea acestora în viața socială sau politică a comunității locale, naționale etc. Credem că doar prin implicarea responsabilă și pozitivă a membrilor societății – aceasta poate evolua cu adevărat.

Codul de conduită Prisum

RESPECT PENTRU OAMENI

AFACERI CORECTE ȘI LEGALE

MARKETING RESPONSABIL