1.1.7 Exercitarea autorității

În gestionarea relațiilor contractuale de muncă care implică relații ierarhice, compania se angajează să asigure exercitarea autorității într-o manieră corectă, fără niciun fel de abuz.

Compania garantează că autoritatea nu se va manifesta prin exercitarea puterii în detrimentul demnității și independenței angajaților și că în relațiile de muncă va fi asigurat respectul față de aceștia.

Codul de conduită Prisum

RESPECT PENTRU OAMENI

AFACERI CORECTE ȘI LEGALE

MARKETING RESPONSABIL