2.2 Respectarea legii

Compania se angajează în fața instituțiilor statului și a furnizorilor și clienților săi să respecte legile în vigoare care îi guvernează activitatea, inclusiv în zona dezvoltării de noi produse, a distribuției, a comercializării și promovării produselor sale sau prin contractele cu instituțiile publice sau private.

Niciun Cod nu poate lista cadrul legislativ complet în care compania își desfășoară activitatea, dar definit la nivel macro, fiecare angajat trebuie să urmărească și să respecte următoarele reguli:

  • Menținerea unor standarde etice înalte, definite prin:

    1. Respectarea legilor și reglementărilor în cadrul tuturor activităților desfășurate; 

    2. Un comportament exemplar în relațiile contractuale cu partenerii companiei (în sensul respectării unor principii și a unei conduite morale înalte);

  • Asigurarea confidențialității datelor privind portofoliul de clienți și pacienți și/sau consumatori;

  • Respectarea legilor și reglementărilor care se referă la obținerea autorizațiilor de distribuție en-gros și comercializare a medicamentelor de la autoritățile competente;

  • Respectarea legilor cu privire la fabricarea, ambalarea, distribuția, exportul, calitatea și siguranța produselor precum și cu privire la promovarea/comunicarea produselor companiei.

Dacă există întrebări legate de legile, reglementările, politicile sau standardele din industrie aplicabile în activitatea angajaților, aceștia se pot adresa conducerii companiei, superiorului direct și/sau Departamentului Resurse Umane. De asemenea, orice angajat al companiei responsabil de negocierea unor termeni contractuali este obligat să solicite avizul final al consultanților juridici ai companiei înaintea introducerii contractului în circuitul de semnături.

Autoritățile, furnizorii, clienții sau utilizatorii finali ai produselor companiei pot adresa întrebări sau solicita clarificări, adresându-se reprezentanților companiei la adresa office (at) prisum.ro.

Compania nu va angaja relații contractuale sau de parteneriat cu terți asupra cărora planează suspiciunea de derulare a unor acțiuni ilegale sau care au fost condamnați pentru orice faptă de tip ilicit.

De asemenea, orice angajat asupra căruia se declanșează o acțiune de natură penală referitoare la activitatea desfășurată în cadrul sau pentru companie, este obligat să aducă la cunoștința companiei (prin intermediul Departamentului de Resurse Umane și a superiorului direct) acest lucru.

În orice altă situație în care un angajat suferă o condamnare penală care poate avea consecințe asupra activității desfășurate în cadrul sau pentru companie, este obligat să aducă la cunoștința companiei (prin intermediul Departamentului de Resurse Umane și a superiorului direct) acest lucru, de îndată, în măsura în care îi este permis de legislația aplicabilă. Orice informație referitoare la aspecte de această natură va fi tratată cu maximă confidențialitate.

Codul de conduită Prisum

RESPECT PENTRU OAMENI

AFACERI CORECTE ȘI LEGALE

MARKETING RESPONSABIL