3.5 Siguranța pacienților / consumatorilor

Siguranța pacienților / consumatorilor noștri este foarte importantă.

Activitatea de farmacovigilență / nutrivigilență se desfășoară neîntrerupt, pe toată durata ciclului de viață al produselor comercializate de către companie.

Compania se angajează să evalueze în mod continuu beneficiile și riscurile produselor pe care le comercializează prin depistarea, evaluarea, înțelegerea, prevenirea apariției de efecte adverse, reacții adverse, reacții adverse grave, reacții adverse neașteptate sau a oricăror altor probleme privind medicamentele. În procesul de colectare și raportare a acestor evenimente se va păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor celor implicați (pacientului, cadrului medical etc.), în conformitate cu legislația în vigoare.

Toți angajații companiei sunt instruiți periodic cu privire la raportarea evenimentelor adverse medicamentoase în maximum 24 de ore către persoanele responsabile cu farmacovigilența din cadrul companiei și la adresa de email roregaff (at) prisum.ro sau la telefon 021 322 01 18.

De asemenea, compania își încurajează angajații să raporteze fără întârziere persoanelor responsabile cu calitatea din cadrul companiei orice deficiență sesizată de către aceștia pentru orice produs comercializat de către companie. Acestea sesizări vor fi transmise către adresa de email calitate (at) prisum.ro.

Compania se angajează să livreze produse de calitate pacienților / consumatorilor săi prin respectarea codurilor de bune practici privind medicamentele, suplimentele alimentare și produsele cosmetice (GDP, ISO 9001, ISO 22000), și legislația în vigoare specifică produselor comercializate.

Suntem în mod periodic auditați de către organismele de certificare și acreditare specifice. În același timp, compania depune diligențe pentru a audita în mod periodic partenerii (sub-distribuitori, clienți etc.) cu care aceasta derulează relații comerciale, asigurându-se că aceștia îndeplinesc toate condițiile stipulate în contractele comerciale.

Codul de conduită Prisum

RESPECT PENTRU OAMENI

AFACERI CORECTE ȘI LEGALE

MARKETING RESPONSABIL