CSL Behring Rhophylac

Το Rhophylac (αντι-D ανοσοσφαιρίνη) ενδείκνυται για την καταστολή της ισοανοσοποίησης rhesus (Rh).

Τι είναι το Rhophylac

Αυτό το φάρμακο είναι ένα ενέσιμο διάλυμα έτοιμο για χρήση σε προγεμισμένη σύριγγα. Το διάλυμα περιέχει ειδικές πρωτεΐνες οι οποίες απομονώνονται από το ανθρώπινο πλάσμα.

Οι πρωτεΐνες αυτές ανήκουν στην κλάση των «ανοσοσφαιρινών», που επίσης αναφέρονται ως αντισώματα. Το ενεργό συστατικό του Rhophylac είναι ένα ειδικό αντίσωμα που ονομάζεται «αντι- D (Rh) ανοσοσφαιρινη». Το αντίσωμα αυτό δρα εναντίον του παράγοντα Rhesus τύπου D.

Πώς δρα το Rhophylac

Στην περίπτωση που ένα άτομο δεν φέρει τον Rh(D) (είναι δηλαδή αρνητικό σε αυτό τον παράγοντα) και του χορηγηθεί επαρκής ποσότητα της ανθρώπινης αντι-D (Rh) ανοσοσφαιρίνης, η ισοανοσοποίηση έναντι του παράγονται Rhesus τύπου D μπορεί να προληφθεί. Για να επιτευχθεί αυτό, η θεραπεία με το Rhophylac πρέπει να αρχίσει πριν ή αρκετά νωρίς μετά την πρώτη επαφή με τα Rh(D) θετικά ερυθροκύτταρα.

Οι αντι-D (Rh) ανοσοσφαιρίνες που περιέχονται σε αυτό το φάρμακο θα καταστρέψουν τα ξένα Rh(D) θετικά ερυθροκύτταρα αμέσως. Έτσι, το ανοσοποιητικό σύστημα του ατόμου δε θα οδηγηθεί στην παραγωγή δικών του αντισωμάτων.

Πού χρησιμοποιείται το Rhophylac

Αυτό το φάρμακο χρησιμοποιείται σε δύο ξεχωριστές καταστάσεις:
 
Α) Είστε μία Rh(D)-αρνητική έγκυος γυναίκα, που κυοφορεί ένα Rh (D)-θετικό μωρό.
 
Σε αυτήν την ιδιαίτερη κατάσταση, μπορεί να αποκτήσετε ανοσία από τα Rh(D) θετικά ερυθροκύτταρα του μωρού σας που περνούν στη δική σας κυκλοφορία του αίματος. Αν συμβεί αυτό, το πρώτο μωρό συνήθως δεν έχει κανένα πρόβλημα και είναι εντελώς υγιές. 
 
Ωστόσο, στο επόμενο Rh(D)-θετικό μωρό, τα αντισώματα σας θα καταστρέψουν τα Rh(D) θετικά ερυθροκύτταρα του μωρού κατά τη διάρκεια της κύησης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές στην ανάπτυξη του μωρού ή ακόμα και τον πιθανό θάνατό του. 
 
Για το λόγο αυτό είναι πιθανόν να λάβετε το Rhophylac στις ακόλουθες καταστάσεις:
-όταν κυοφορείτε ή μόλις γεννήσατε ένα Rh(D)-θετικό μωρό;
-όταν χάσετε ένα Rh(D)-θετικό μωρό (θάνατος του αγέννητου μωρού στη μήτρα, αποβολή, επαπειλούμενη αποβολή ή άμβλωση);
-όταν η εγκυμοσύνη σας εμφανίζει σοβαρές επιπλοκές (έκτοπη κύηση ή κύηση με ένα μη βιώσιμο γονιμοποιημένο ωάριο-υδατιδώδης μύλη);
-όταν είναι πιθανό τα Rh(D) θετικά ερυθροκύτταρα του μωρού σας να έχουν περάσει στη δική σας κυκλοφορία (διαπλακουντική αιμορραγία που οφείλεται σε αιμορραγία προ του τοκετού). Αυτό μπορεί για παράδειγμα να συμβεί, όταν έχετε κολπικές αιμορραγίες στη διάρκεια της κύησης; 
-όταν ο γιατρός σας πρέπει να προβεί σε διαγνωστικές εξετάσεις για τυχόν παραμορφώσεις του εμβρύου (αμνιοκέντηση, βιοψία χοριακών λαχνών, καρδιοκέντηση);
-όταν ο γιατρός σας ή η μαία πρέπει να προσπαθήσει να μετακινήσει το μωρό από έξω (π.χ. εξωτερική στροφή του μωρού ή άλλοι μαιευτικοί χειρισμοί);
-όταν πάθετε κάποιο ατύχημα και τραυματίσετε το στομάχι ή το έντερό σας (κοιλιακό τραύμα).
 
Αυτό το φάρμακο χρησιμοποιείται επίσης εάν είστε μια Rh(D)-αρνητική έγκυος γυναίκα και δεν είναι γνωστό εάν το μωρό σας είναι Rh(D)-θετικό.
 
Β) Είστε ένας Rh(D)-αρνητικός ενήλικας, παιδί ή έφηβος (0-18 ετών), που έχει λάβει κατά λάθος εγχύσεις (μεταγγίσεις) Rh(D)-θετικού αίματος ή οποιοδήποτε προϊόν αίματος που περιέχει Rh(D)-θετικά ερυθροκύτταρα όπως «συμπύκνωμα αιμοπεταλίων» (ασύμβατη μετάγγιση).

Τι περιέχει το Rhophylac

Η δραστική ουσία είναι η ανθρώπινη αντι-D (Rh) ανοσοσφαιρίνη (αντισώματα τύπου IgG εναντίον του παράγοντα Rhesus τύπου D).

Τα άλλα συστατικά είναι η ανθρώπινη λευκωματίνη, γλυκίνη, χλωριούχο νάτριο και ύδωρ για ενέσιμα.

Το προϊόν περιέχει ένα μέγιστο 30 mg/ml ανθρώπινων πρωτεϊνών πλάσματος, εκ των οποίων 10 mg/ml είναι ανθρώπινη λευκωματίνη ως σταθεροποιητής. Τουλάχιστον 95 % των λοιπών πρωτεϊνών πλάσματος είναι ανθρώπινες ανοσοσφαιρίνες (αντισώματα) τύπου IgG. Το περιεχόμενο του Rhophylac σε ανοσοσφαιρίνες (αντισώματα) του τύπου IgA δεν είναι περισσότερο από 5 μικρογραμμάρια/ml.

Το Rhophylac δεν περιέχει συντηρητικά.

Εμφάνιση του Rhophylac και περιεχόμενο της συσκευασίας

Αυτό το φάρμακο είναι ένα διαυγές ή ελαφρώς ιριδίζον, άχρωμο ή ανοιχτό κίτρινο ενέσιμο διάλυμα. Το Rhophylac βρίσκεται μέσα σε μια γυάλινη σύριγγα προγεμισμένη με 2 ml έτοιμου για χρήση στείρου διαλύματος που περιέχει 300 μικρογραμμάρια (1500 IU) αντι-D ανοσοσφαιρίνης.

To Rhophylac 300 διατίθεται σε συσκευασία του ενός τεμαχίου που περιέχει 1 προγεμισμένη σύριγγα και 1 βελόνα τα οποία περικλείονται σε συσκευασία blister (διαφανής πλαστική συσκευασία σφραγισμένη με φύλλο χαρτιού) ή σε πολλαπλή συσκευασία που περιλαμβάνει 5 συσκευασίες του ενός  τεμαχίου. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Τι είναι ο παράγοντας Rhesus τύπου D

Οι παράγοντες Rhesus είναι ειδικά χαρακτηριστικά των ερυθροκυττάρων του ανθρώπου. Το 85% περίπου του πληθυσμού φέρει τον καλούμενο παράγοντα Rhesus τύπου D (σε σύντμηση «Rh(D)»). Οι άνθρωποι αυτοί χαρακτηρίζονται Rh(D)-θετικοί. 

Οι άνθρωποι που δεν φέρουν τον παράγοντα Rhesus τύπου D χαρακτηρίζονται Rh(D)-αρνητικοί.

Τι είναι η αντι-D (Rh) ανοσοσφαιρίνη

Η ανοσοσφαιρίνη αντι-D (Rh) είναι ένα αντίσωμα, το οποίο δρα εναντίον του παράγοντα Rhesus τύπου D και παράγεται από το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου. Όταν ένα άτομο Rh(D)-αρνητικό λάβει Rh(D)-θετικό αίμα, το ανοσοποιητικό του σύστημα θα αναγνωρίσει τα ερυθροκύτταρα που είναι Rh(D)-θετικά ως «ξένα» και θα επιχειρήσει να τα καταστρέψει. Για το σκοπό αυτό, το ανοσοποιητικό σύστημα θα παράγει ειδικά αντισώματα έναντι του παράγοντα Rhesus τύπου D. Η διαδικασία αυτή λέγεται «ανοσοποίηση» και συνήθως χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα (2-3 εβδομάδες). Για το λόγο αυτό, τα Rh(D)-θετικά ερυθροκύτταρα δεν θα καταστραφούν με την πρώτη επαφή και συνήθως δεν υπάρχουν σημεία ή συμπτώματα τότε. Ωστόσο, όταν το ίδιο Rh(D)-αρνητικό άτομο λαμβάνει Rh(D)-θετικό αίμα για δεύτερη φορά, τα αντισώματα θα είναι «σε ετοιμότητα» και το ανοσοποιητικό του σύστημα θα καταστρέψει τα ξένα Rh(D)-θετικά ερυθροκύτταρα αμέσως.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται πιο πάνω δεν αποτελούν ιατρική συμβουλή. Προορίζονται μόνο για σκοπούς πληροφόρησης. Δεν αντικαθιστούν την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Αναζητήστε επαγγελματική ιατρική γνωμάτευση για να αντιμετωπίσετε την πάθησή σας.