Επικοινωνία

Prisum Hellas

Λαμψάκου 11, 2ος όροφος, 4ος Διαμ.
ΤΚ: 11528, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 77 55 755
Φαξ: +30 210 77 11 404
E-mail: office@prisum.gr
ΓΕΜΗ Αρ.: 152048901000

Prisum Healthcare International

Globalworth Square Building
6 Gara Herastrau Street, 3rd Floor, District 2, Bucharest, Romania
Phone: +40 21 322 0171 / +40 21 322 0172
Fax: +40 21 321 7064
E-mail: office@prisum.ro

Prisum Healthcare Romania

Globalworth Square Building
6 Gara Herastrau Street, 3rd Floor, District 2, Bucharest, Romania
Phone: +40 21 322 0171 / +40 21 322 0172
Fax: +40 21 321 7064
E-mail: office@prisum.ro
Social: fb.com/PrisumHealthcare