Επικοινωνία

Prisum Healthcare Hellas

Λαμψάκου 11, 2ος Όροφος, 4ο Διαμέρισμα
Τ.Κ.11528, Αθήνα
Τηλέφωνο : +30 210 77 55 755
Φαξ: +30 210 77 11 404
E-mail: office@prisum.gr

Prisum Healthcare International

15B Agatha Bârsescu Street
district 3, Bucharest
Phone: +40 21 322 0171 / +40 21 322 0172
Fax: +40 21 321 7064
E-mail: office@prisum.ro

Prisum Healthcare Romania

15B Agatha Bârsescu Street
district 3, Bucharest
Phone: +40 21 322 0171 / +40 21 322 0172
Fax: +40 21 321 7064
E-mail: office@prisum.ro
Social: fb.com/PrisumHealthcare