Νομική ειδοποίηση

Νομική ειδοποίηση

Επωνυμία εταιρείας: PRISUM HEALTHCARE ΕΠΕ

Κωδικός φορολογικού μητρώου εμπορικού μητρώου: J40/11717/1994

Αριθμός φορολογικού μητρώου: RO 5919650

Αντικείμενο δραστηριότητας (κύρια δραστηριότητα): 4646, χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών

Έδρα της εταιρείας: Λαμψάκου 11, 2ος Όροφος, 4ο Διαμέρισμα, Τ.Κ.11528, Αθηνά, Ελλάδα

Καταχωρημένο γραφείο: 17 Gen. Gheorghe Manu Δρόμος, γραφείου αρ. 1, Περιοχή 1, Βουκουρέστι, Ρουμανία